Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 40/17


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29-06-2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 40/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił
wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.595,00 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.595,00 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 9 stycznia 2017 roku znak GN- II.7570.6.41.2016.MD należnego wierzycielom z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/3 położonej w obrębie Las IUNG gmina Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić każdej osobie, która wykaże, że była właściciele w/w nieruchomości przed dokonaniem wywłaszczenia.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-11-21
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-22