Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 45/17


    Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia  r. wydanym w sprawie VIIINs 45/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił
wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.723,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 19 stycznia 2017 roku znak GN – II. 7570.6.24.2016.MD należnego wierzycielom z tytułu przejęcia  na rzecz Skarbu Państwa prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/3 położonej w obrębie Las IUNG gmina Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 4000048/0002/2017 każdej osobie, która wykaże, że była właścicielem w/w nieruchomości przed dokonaniem wywłaszczenia.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-11-21
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-22