Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 132/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 132/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.258,00 (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 30 grudnia 2016 roku znak GN–II. 7570.9.118.2015, należnego wierzycielowi w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 297/6 położonej w obrębie 3-Długie, gm. Wólka, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410100/170159 każdej osobie, która złoży wniosek oraz wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-01
Data udostępnienia informacji: 2017-12-01
Data zarchiwizowania informacji: 2018-02-05