Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 106/17


      Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 106/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.329 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć)) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 31 marca 2017 roku znak GN – II. 7570.11.139.2016.RS, należnego wierzycielom w związku ustalonym odszkodowaniem za szkody powstałe w wyniku ograniczenia w sposobie z nieruchomości oznaczonej w jako działka nr 73/10 położonej w obrębie 7- Kolonia Elizówka, gmina Niemce, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170125 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa własności do wyżej opisanej nieruchomości po zmarłej Elżbiecie Jurek. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-02