Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 941/17


     Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 listopada 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 941/17 z wniosku Karola Kamila Deryło, wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Andrzeju Deryło, PESEL 68082103679, zmarłym w dniu 1 września 2017 roku w Lublinie, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ulicy Juliusza Słowackiego 32. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                         Iwona Adamiak-Orłowska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Iwona Adamiak-Orłowska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-12-07
Data udostępnienia informacji: 2017-12-07
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-09