Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 68/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 68/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.542 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa) złote tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 21 lutego 2017 roku znak GN – II. 7570.6.32.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/3 położonej w obrębie Las IUNG, gm. Miasto Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170086 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-12