Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 125/17


    Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 125/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Sądu Okręgowego w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.694,61 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zapłaty uczestnikowi Ryszardowi Żywickiemu wynagrodzenia za sporządzenie opinii dla potrzeb sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Kraśniku IV Wydział Zamiejscowy w Opolu Lubelskim I Ns 4/13 (obecna sygnatura akt I Ns 2/15) na podstawie postanowienia z dnia 7 maja 2013 roku zmienionego postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie sygn. akt II Cz 923/13, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170146 spadkobiercom Ryszarda Żywickiego  na ich wniosek po wykazaniu przez nich uprawnień. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-12