Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 488/17


     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 488/17 z wniosku Tomasza Walczaka wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Wojciechu Zamojskim, PESEL 57040603898, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Puławskiej 15/4, zmarłym dnia 6 marca 2017 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                        Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Agnieszka Cagara-Zarzycka


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Agnieszka Cagara - Zarzycka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji: 2018-01-04
Data zarchiwizowania informacji: 2018-04-04