Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 896/17


    Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 896/17 z wniosku Wiktora Palaka wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Tomaszu Palaku, PESEL 68050114016, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Rynek 19 m. 14, zmarłym dnia 13 września 2014 roku w miejscowości Łukówiec.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23
Data udostępnienia informacji: 2018-02-23
Data zarchiwizowania informacji: 2018-05-24