Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 89/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie VIIINs 89/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 34.234,00 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 22 marca 2017 roku znak GN – II. 7570.6.328.2016.MD należnego wierzycielom z tytułu przejęcia  na rzecz Skarbu Państwa prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6,7,77 i 78 położonej w obrębie Las IUNG gmina Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 4000094/0002/2017 każdej osobie, która wykaże, że była właścicielem w/w nieruchomości przed dokonaniem wywłaszczenia.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-02-05
Data udostępnienia informacji: 2018-02-05
Data zarchiwizowania informacji: 2018-05-24