Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 761/17


      Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 25 października 2017 roku do tut. Sądu został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Wiktorze Kazimierzu Nowaku, PESEL nr 52052503475, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, zmarłym dnia 14 sierpnia 2017 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 761/17 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02
Data zarchiwizowania informacji: 2018-05-24