Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 83/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 08.11.2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 83/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2968 zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 6 marca 2016 roku znak GN – II. 7570.3.30.2016.RS, należnego wierzycielom w związku z ustalonym odszkodowaniem za szkody powstałe w wyniku ograniczenia w sposobie korzystania  z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/18 położonej w obrębie 7-Elizówka Kolonia, gm. Niemce, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130/170096 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa własności do wyżej wymienionej nieruchomości po zmarłym Edwardzie Jaworskim. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Katarzyna Adamiak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Data udostępnienia informacji: 2018-03-12
Data zarchiwizowania informacji: 2018-06-08