Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 197/18


     Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 roku przed notariuszem w Lublinie Magdaleną Chemperek-Kubić został sporządzony za Rep A nr 551/2018 protokół ze złożenia wykazu inwentarza, który  do tut. Sądu został złożony w dniu 20 lutego 2018 r. przez  notariusza Magdalenę Chemperek-Kubić ,wykaz inwentarza majątku spadkowego po Władysławie Józefie Kwiatkowskim, PESEL nr 30093004915, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul.Muzycznej 3/37, zmarłym dnia 18.10.2017 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie I Ns  197/18 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-04-04
Data udostępnienia informacji: 2018-04-04
Data zarchiwizowania informacji: 2018-06-09