Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 156/18


     Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 marca 2018 roku przed notariuszem Aleksandrą Piskorską-Aftyką prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 60 w Lublinie w formie aktu notarialnego, rep. A Nr 925/2018, został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Gustawie Szczęsnym, PESEL nr 50110206719, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Paryskiej 3/43, zmarłym dnia 21 września 2017 roku w Lublinie przesłany do tutejszego Sądu.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 156/18 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18
Data udostępnienia informacji: 2018-04-18
Data zarchiwizowania informacji: 2018-07-20