Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 263/18


     Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku w tut. Sądzie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Kazimierzu Wojciechu Łaszcz, PESEL 48030206739, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Wspólnej 26/6, zmarłym dnia 25 sierpnia 2016 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 263/18 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji: 2018-05-29
Data zarchiwizowania informacji: 2018-09-03