Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 499/18


    Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w tutejszym Sądzie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Skomorowskiej, PESEL nr 53100108523, ostatnio zamieszkałej w Lublinie przy ul. Podzamcze 2/26, zmarłej w dniu 8 lutego 2018 roku.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie I Ns 499/18 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Data udostępnienia informacji: 2018-06-11
Data zarchiwizowania informacji: 2018-09-11