Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 775/17


     W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 775/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Stanisławie Iskrzyckim, zmarłym 6 grudnia 2016 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, w tym zwłaszcza zstępnych Ryszarda Iskrzyckiego – brata zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

                                         Sędzia Sądu Rejonowego

                                          Izabela Jamroz


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Izabela Jamroz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji: 2018-06-14
Data zarchiwizowania informacji: 2018-09-13