Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/18


     Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 13 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 431/18 z wniosku Kacpra Bednarza, wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Włodarczyk PESEL 46040111003, zmarłej w dniu 24 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Dąbrowicy nr 190C.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20
Data udostępnienia informacji: 2018-06-20
Data zarchiwizowania informacji: 2018-09-19