Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 338/18


    Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 07 czerwca 2018 roku w tut. Sądzie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Leopoldzie Stapińskim, PESEL 49082904897, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Trześniowskiej 7, zmarłym dnia 04 czerwca 2017 roku w Lublinie, który został przyjęty w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2013/2018, w dniu 05 czerwca 2018 roku przez notariusza Mateusza Rymarza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 74/3.
Sąd poucza, że ze złożonym w sprawie II Ns 338/18 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że każdy kto uprawdopodobni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Marczak


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Marczak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2018-07-03
Data udostępnienia informacji: 2018-07-03
Data zarchiwizowania informacji: 2018-10-05