Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE w sprawie XIII Ns 55/10


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Lublinie  XIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 55/10 z wniosku Beaty Siennickiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.490 zł. (szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem rozliczenia udziałów w majątku wspólnym, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2010r. wydanym w sprawie II Ns 917/09 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana Cezaremu Kołodziejczykowi na jego wniosek. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

   
 

Przewodniczący
XIII Wydziału Grodzkiego
Sadu Rejonowego w Lublinie
Jolanta Mazurek


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Jolanta Mazurek
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-08-25
Data udostępnienia informacji: 2010-08-25
Data zarchiwizowania informacji: 2010-11-25
 
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2012 r. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2011-12-30
Data udostępnienia informacji:2011-12-30
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2011 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2012-02-02
Data udostępnienia informacji:2012-02-02
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2012-03-19
Data udostępnienia informacji:2012-03-19
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności SR L-Z za rok 2011. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2012-04-04
Data udostępnienia informacji:2012-04-04
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2013 r. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2013-03-20
Data udostępnienia informacji:2013-03-20
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2013-03-26
Data udostępnienia informacji:2013-03-26
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności SR L-Z za rok 2012. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2013-03-26
Data udostępnienia informacji:2013-03-26
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2014 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2014-01-02
Data udostępnienia informacji:2014-01-02
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej za rok 2013. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2014-03-14
Data udostępnienia informacji:2014-03-14
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności SR L-Z za rok 2013. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2014-03-14
Data udostępnienia informacji:2014-03-14
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2015 r. ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2014-12-31
Data udostępnienia informacji:2014-12-31
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2015 korekta ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2015-02-18
Data udostępnienia informacji:2015-02-18
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2014 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2015-03-06
Data udostępnienia informacji:2015-03-06
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2014 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2015-03-06
Data udostępnienia informacji:2015-03-06
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2016 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2015-12-28
Data udostępnienia informacji:2015-12-28
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2015 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2016-03-14
Data udostępnienia informacji:2016-03-14
Opis pliku: Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2015 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2016-03-14
Data udostępnienia informacji:2016-03-14
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2017 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2016-12-27
Data udostępnienia informacji:2016-12-27
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2016 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2017-03-10
Data udostępnienia informacji:2017-03-13
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2017-03-13
Data udostępnienia informacji:2017-03-13
Opis pliku:Plan działalności SR L-Z 2018 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2017-12-29
Data udostępnienia informacji:2017-12-29
Opis pliku:Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2017 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2018-03-14
Data udostępnienia informacji:2018-03-14
Opis pliku:Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2017 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Wiesława Zwierz
Data wytworzenia informacji:2018-03-14
Data udostępnienia informacji:2018-03-14