Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego.


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie ogłoszonego pod nr Kd.110-755/10, przeprowadzonego w dniu 2 lutego 2011 r.

 

Lista kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzystkanych wyników:

 

    ilość punktów z:
    części testowej rozwiązania kazusów ogółem
1. Szelchauz Justyna 33 11 44
2. Bracław Łukasz 29 12 41
3. Woźnicki Marek 31 10 41
4. Zalewska Anna 33 8 41
5. Jakubiak Tomasz 28 11 39
6. Podgórska Joanna 29 10 39
7. Wojnarowicz Kama 26 10 36
8. Wójcik-Rumińska Maria 26 10 36
9. Okońska Monika 26 9 35
10. Szeleszczuk Dagmara 25 9 34
11. Hołowińska Anna 24 9 33

 

   Spośród wyżej wymienionych kandydatów zostali wybrani na stanowisko asystenta:

Szelchauz Justyna

Bracław Łukasz

 Woźnicki Marek

   Z osób, które uzyskały wymaganą ilość punktów utworzona została lista kandydatów rezerwowych:

Zalewska Anna

Jakubiak Tomasz

Podgórska Joanna

 

   Pozostałe osoby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) nie uzyskały wymaganej ilości punktów.

 

Lublin, dnia 4 lutego 2011 r.

                                                 PREZES SĄDU REJONOWEGO
  LUBLIN-ZACHÓD
  w LUBLINIE
  Wojciech Wolski


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Wojciech Wolski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-04
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04
Data zarchiwizowania informacji: 2011-04-20