Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE NR 6 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie z dnia 11 stycznia 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 6


Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie

z dnia 11 stycznia 2011 r.


       W związku z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2010 r. konkursem    na stanowisko asystenta sędziego, na podstawie § 6 ust. l Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego powołuje komisję w składzie:
•    Anna Grodzicka - sędzią Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie;
•    Wiesławą Stelmaszczuk -Taracha - sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie;

•    Krzysztof Niezgoda - sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie - przedstawiciel Prezesa Sądu, Przewodniczący Komisji;

- celem przeprowadzenia konkursu  Nr Kd. 110-755/10 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie.
Zobowiązuję członków komisji do wykonania czynności zgodnie z § 6 - 10 w / w Rozporządzenia.
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                             

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Lublin-Zachód

w Lublinie

Wojciech Wolski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wojciech Wolski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11
Data zarchiwizowania informacji: 2011-04-20