Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 71/11


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  14 marca 2011r.
Sygn. akt VIII Ns 71/11

 

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 marca 2011r. wydanym w sprawie VIII Ns 71/11 z wniosku PGE Obrót Spółce Akcyjnej w Rzeszowie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  1483,56 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem przypadającej Władysławowi Bosko dywidendy za rok 2009, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Władysława Bosko po złożeniu przez nich wniosku i wykazaniu praw do spadku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

 

                                  

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

 

Natalia Pietraszko

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-28
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-30