Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII 3/11


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  14 marca 2011r.
Sygn. akt VIII Ns 3/11


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 marca 2011r. wydanym w sprawie VIII Ns 3/11 z wniosku Syndyka masy upadłości Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud” Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  1228,92 zł (tysiąc dwieście dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem kwoty przypadającej Aleksandrowi Homańcowi z podziału funduszy masy upadłości Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud” Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Aleksandra Homańca po złożeniu przez nich wniosku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych kwot z depozytu.

 

 

                                  

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

 

Natalia Pietraszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-28
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-30