Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE NR 39 dotyczące przeprowadzenia konkursu Nr Kd. 110-267/11 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie.


ZARZĄDZENIE NR 39Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2011 r.


    W związku z ogłoszonym w dniu 17 maja 2011 r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego, na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego powołuję komisję w składzie:
•    Anna Grodzicka - sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie;
•    Maria Bagińska – sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie;
•    Jacek Widło – sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie – przedstawiciel Prezesa Sądu, Przewodniczący Komisji
- celem przeprowadzenia konkursu  Nr Kd. 110-267/11 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie.
Zobowiązuję członków komisji do wykonania czynności zgodnie z § 6 – 10 w / w Rozporządzenia.
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

         PREZES SĄDU REJONOWEGO
Lublin-Zachód
w Lublinie
w/z                                     
Marta Postulska-Siwek
wiceprezes

 

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Lidia Kliszewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji: 2011-07-06
Data zarchiwizowania informacji: 2011-10-26