Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wynik konkursu na stanowisko stażysty - inspektora ds. zamówień publicznych – konkursu Nr Kd. 110-223/09.


Lista osób biorących udział w trzecim etapie konkursu
oraz ilość uzyskanych punktów łącznie za II i III etap konkursu.


Lp.   Nazwisko i imię            Liczba punktów
1.    Kwiatkowska Katarzyna        31
2.    Linkiewicz Małgorzata           17
3.    Winiarski Marek                   22


       Na stanowisko stażysty- inspektora ds. zamówień publicznych
w tut. Sądzie  komisja wybrała Panią Katarzynę Kwiatkowską.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Kwiatkowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji
w zakresie administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji Zamówień Publicznych na Politechnice Lubelskiej. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Pani Katarzyna Kwiatkowska w trakcie procedury naboru wykazała się dobrą znajomością regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych. Swoją postawą w trakcie procedury naboru udowodniła, że będzie pracownikiem gwarantującym rzetelność i dokładność przy wypełnianiu powierzonych jej obowiązków.
    
       Pan Marek Winiarski umieszczony został na liście rezerwowej.

 


                                                                                               Przewodniczący Komisji:   

                                                                                                         Artur Żuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-09-25
Data udostępnienia informacji: 2009-09-25
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-05