Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ogólne


ul. Krakowskie Przedmieście 78

20-950 Lublin

 

 

 

parter, pok. 1

tel.: +48 81 464 75 00

 

godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 18:00

przerwa: 13:00 - 13:30

wtorek - piątek 8:00 - 15:30

przerwa: 13:00 - 13:30

 

 

 

ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin

(obok budynków ZUS)

 

 

 

parter, Okienko nr 1

 

godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 8:00 - 15:30

 

Biuro podawacze przyjmuje pozwy, wnioski, pisma procesowe oraz inne pisma kierowane do prezesa, oddziałów, wydziałów. Wnioski dotyczące postępowania wieczystoksięgowego można składać wyłącznie w Biurze Podawczym X Wydziału Ksiąg Wieczystych. Nie są również przyjmowane zapytania adresowane do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma należy posiadać jego kopię. W przypadku uiszczenia opłaty w znakach sądowych na kopii potwierdza się fakt zapłaty. Formularze urzędowe wymagane w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym są dostępne w biurze podawczym lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski mogą być składane na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej.

 

informacja:

1. Przy składaniu pisma w biurze podawczym należy mieć jego kopię aby otrzymać na niej
    potwierdzenie złożenia pisma, ewentualnie uiszczenia opłaty w znakach, dołączenia
    załączników itp.
2. Prosimy o wskazywanie sygnatury akt we wszystkich pismach kierowanych do Sądu.


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-31