Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kasy Sądu


ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin

KASA

Parter, pok.6

tel.: +48 81 478 16 28

godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 - 18:00

przerwa: 12:00 - 12:30

wtorek-piątek: 8:00 - 15:30
przerwa: 12:00 - 12:30

 

 

ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin

(obok budynków ZUS)

KASA

parter, okienko nr 6

tel.: +48 81 464 71 19

godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 - 18:00

przerwa: 12:00 - 12:30

wtorek-piątek: 8:00 - 15:30
przerwa: 12:00 - 12:30

 

Kasy Sądu nie przyjmują od interesantów wpłat na sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.) oraz sum depozytowych.


Wpłat można dokonywać na konta:


KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

(wpisy, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, opłaty notarialne)

 

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. Chopina 6

 

I WYDZIAŁ CYWILNY

07 1010 0055 1823 0041 4400 0001

 

II WYDZIAŁ CYWILNY

77 1010 0055 1823 0041 4400 0002


III WYDZIAŁ KARNY

50 1010 0055 1823 0041 4400 0003IV WYDZIAŁ KARNY

23 1010 0055 1823 0041 4400 0004V WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

93 1010 0055 1823 0041 4400 0005

 

VI WYDZIAŁ CYWILNY

66 1010 0055 1823 0041 4400 0006VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

39 1010 0055 1823 0041 4400 0007VIII WYDZIAŁ CYWILNY

12 1010 0055 1823 0041 4400 0008IX WYDZIAŁ KARNY

82 1010 0055 1823 0041 4400 0009X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

55 1010 0055 1823 0041 4400 0010

 

KONTO SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI):

(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)

02 1130 1206 0028 9150 2920 0003

lub wpłaty gotówkowe w BANKU  POCZTOWYM (bez prowizji) na rachunek nr:

73 1320 0022 0336 0000 0000 0246

 

Rachunki bankowe sum depozytowych ważne od dnia 01.01.2015 r.

 

Prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin

(min. poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych, wadia)

 

WALUTA: PLN 37 1130 1017 0021 1002 7090 0004

WALUTA: USD 10 1130 1017 0021 1002 7090 0005

WALUTA: EUR 91 1130 1017 0021 1002 7090 0002

WALUTA: CHF 21 1130 1017 0021 1002 7090 0001

WALUTA: GBP 64 1130 1017 0021 1002 7090 0003

 

Wpłaty gotówkowe sum depozytowych w PLN można dokonywać (bez prowizji) w placówkach BANKU PEKAO SA na rachunek bankowy nr:

86 1240 6957 0111 0000 0000 0837.

W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy

o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Rachunek bankowy Funduszu Postpenitencjarnego (wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy)
(Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd)

88 1130 1206 0028 9150 2920 0007

 

W przypadku pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym należność skarbową można opłacić jedynie gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Lublin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie
nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

 

 


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-31