Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Krajowy Rejestr Karny (zapytanie o karalność)


 

     W ramach e-usług udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu e-Platforma MS - pod adresem ekrk.ms.gov.pl uprawnione osoby i podmioty mogą składać wnioski oraz zapytania na podstawie których mogą uzyskiwać z Krajowego Rejestru Karnego informacje o osobach fizycznych i podmiotach zbiorowych.
Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo podmiocie zbiorowym z Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 złotych.
Na uruchomionym portalu - krk.ms.gov.pl, publikowane są informacje dotyczące celu i zakresu e-usług, uwarunkowania prawne oraz zakres i sposoby uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód

 

UWAGA zmiana lokalizacji!!!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Punku Informacyjnego KRK,

punkt został przeniesiony na ul. Konrada Wallenroda 4d do pokoju 009a na parterze.

 

ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin

(obok budynków ZUS)

 

 

parter, pok. nr 009a

 

tel.: +48 81 477 51 00

 

godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 18:00

przerwa: 15:00 - 15:30

wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 

OPŁATY:

Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

 

Opłatę można uiścić:

- w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),
- gotówką w kasie sądu,

- na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
(w przypadku wpłat na konto prosimy o przedkładanie kopii potwierdzenia przelewu przy składaniu wniosku)

 

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
•  na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
•  w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie dokonania zakupu E-znaku z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Informacje o Krajowym Rejestrze Karnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/


FORMULARZ:
Zapytanie o udzielenie informacji o osobieFORMULARZ:
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Urząd Miasta Lublin

Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
V Oddział w Lublinie
Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

 

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
na terenie województwa lubelskiego

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym
w Białej Podlaskiej
tel. 83 343 74 96
ul. Brzeska 20/22, 21-500 BIAŁA PODLASKA


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym
w Chełmie
tel./fax 82 565 52 02
Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 CHEŁM


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym
w Zamościu
tel./fax 84 638 78 00
ul. Partyzantów 10, 22-400 ZAMOŚĆ


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym
w Tomaszowie Lubelskim
tel./fax 84 665 74 41
ul. Lwowska 55, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28