Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Majątek Sądu


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie sprawuje trwały zarząd:

- nad nieruchomością położoną przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, o powierzchni działki 4.224 m², powierzchnia użytkowa wynosi 3.943,15 m², nr księgi wieczystej LU1I/00109759/7, budynek jest wpisany do rejestrów zabytków województwa lubelskiego,
- nad nieruchomością położoną przy ul. Krakowskie Przedmieście 78, o powierzchni działki 1.837 m², powierzchnia użytkowa wynosi 3.039,70 m², nr księgi wieczystej LU1I/00123068/0, budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego,
- nad nieruchomością położoną przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie, o powierzchni działki 1.810 m², powierzchnia użytkowa wynosi 8.033,63 m², nr księgi wieczystej LU1I/00246905/8,
- nad nieruchomością położoną przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie, o powierzchni działki 1.975 m², powierzchnia użytkowa wynosi 2.429,49 m², nr księgi wieczystej Lu1I/00017371/1,

 

Wartość środków trwałych i pozostałego majątku trwałego na dzień 01.01.2017 r. wynosi:
1. budynki – 49.866.591,66 zł.
2. grunty – 3.379.666,59 zł.
3. majątek trwały – 10.894.901,81 zł.
4. pozostały majątek trwały – 9.714.395,80 zł.

 


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03