Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Nieodpłatna pomoc prawna


Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 ze zm.) od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać:

 • młodzież do 26 roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2044 r. o pomocy społecznej),
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny),
 • kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • kobiety w ciąży (po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę).

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


W Lublinie na wizytę można umówić się:

 • za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta – rezerwacja wizyt poprzez stronę https://rezerwacja.lublin.eu/
 • telefonicznie, dzwoniąc do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin pod następujące numery telefonów: 81 466 1000, 81 466 1002, 81 466 1010, 81 466 1044, 81 466 1050, 81 466 1070, 81 466 1081, 81 466 1083, 81 466 1084
 • osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin

 

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin znajduje się na stronie Urzędu Miasta Lublin pod linkiem:
http://www.lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/urzad_miasta_lublin/jak_zalatwic_sprawe/nieodplatna_pomoc_prawna/punkty_pomocy_prawnej_v.pdf

 

więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Lublin:
http://www.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Lublinie pod linkiem:
http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html

 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-05-15
Data udostępnienia informacji: 2017-05-15