Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


 

    Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 21/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01
Data udostępnienia informacji: 2015-10-01
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa Nr 21/2015 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2015-10-01
Data udostępnienia informacji:2015-10-01
Opis pliku:Aneks Nr 1 - do Zarządzenia Nr 21 z 09.09.2015 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2017-01-02
Data udostępnienia informacji:2017-01-02
Opis pliku:Regulamin - Portal Informacyjny ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Iwona Winiarczyk
Data wytworzenia informacji:2017-01-02
Data udostępnienia informacji:2017-01-02