Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przedmiot działania i kompetencje


Do właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie należy:

♦ rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych,
♦ rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, w zakresie przewidzianym
  przez ustawy oraz spraw o wykroczenia,
♦ rozpoznawanie spraw dotyczących prawa rodzinnego oraz nieletnich:
- sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
- sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających
  psychotropowych,
- sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
♦ rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
♦ prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania
  wieczystoksięgowego,


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03