Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


VIII Wydział Cywilny


ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin


(obok budynków ZUS)
Przewodniczący Wydziału: Justyna Janusz-Iwanicka

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Szyłkajtis Mirosław

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Anna Janicka

 

 

Kierownik sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej: Iwaniak-Burska Iwona

Kierownik sekretariatu sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej: Anna Groszek

 Sekretariat Wydziału: III piętro, pok. 312

tel.: +48 81 477 52 15, w sprawach egzekucyjnych +48 81 477 51 99;

fax: +48 81 477 51 86, w sprawach egzekucyjnych +48 81 477 51 91;

 

email: w8@lublin-zachod.sr.gov.pl, w sprawach egzekucyjnych sez8@lublin-zachod.sr.gov.pl


Lista sędziów:

SSR Ciechańska-Szydłowska Ewa
SSR Iwaniak-Burska Iwona - Kierownik sekcji Egzekucyjno-Zabezpieczającej

SSR Janusz-Iwanicka Justyna - Przewodniczący Wydziału
SSR Pietraszko Natalia

SSR Słowińska Magdalena
SSR Szyłkajtis Mirosław - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Trojak Tomasz

 

Lista asesorów:

Sadza Arkadiusz


Lista referendarzy:
Adamiak Katarzyna

Dąbrowska Dorota 1/4 etatu

Dybkowska Magdalena
Konopa Paweł
Kwiatkowska Izabela
Lubeńczuk Anna

Łątka Beata
Ociesa Marta

Ponikowski Robert

Sulej Ewelina

 

(obowiązuje od 01.01.2011 r.)

Wydział prowadzi sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:
- o zapłatę z umowy do 20.000 zł. oraz z tytułu zaległego czynszu do 75.000zł.,
- o wznowienie postępowania
- o przepadek rzeczy,
- o złożenie lub podjęcie z depozytu sądowego,
- o likwidację depozytu
Pozwy o zapłatę podlegają obowiązkowemu złożeniu na urzędowym  formularzu „P” dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zawsze w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla Sądu oraz strony/ stron przeciwnej).
Wnioski o przepadek, depozyt lub likwidację oraz pozew o wznowienie postępowania nie podlegają obowiązkowi składania na formularzu.

 

Sekcja Egzekucyjno – Zabezpieczająca prowadzi sprawy:

- o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
- o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji,

- o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, w tym pochodzącym od sądu

  administracyjnego (opłata od wniosku wynosi 50 zł),
- ze skargi na czynności komornika,
- o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,
- o wyjawienie majątku dłużnika oraz  inne w postępowaniu egzekucyjnym.
Wnioski nie podlegają obowiązkowi składania na formularzu.

 

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód
Miasto Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica.

 

 


Dokument wpisał: Grzegorz Chara
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28